مديريت
آخرين ارسال ها
»news
تبليغات
معرفي

اخبار سايت
فنون اندازه‌گیری و تعیین بارکاری
فنون اندازه‌گیری و تعیین بارکاری,Techniques to measure and evaluate the workload,,,سرفصل‌ها,,فنون اندازه‌گیری,,مانیتور و مفاهیم مرتبط,,انواع مانیتور و تفاوت‌های آنها,,بارکاری و مفاهیم مرتبط,,انواع بارکاری,,انتخاب بارکاری,,مشخص کردن بارکاری,,روش‌های ارزیابی کارایی,,روش‌های تحلیلی nکه در آن یک مدل ریاضی از سیستم ساخته شده و کار
مقاله پاور پوینت بازسازی پروجکشن برگشت؟ برای CT، MRI و پزشکی هسته ای به زبان انگلیسی
CT بینی جمع آوری,مقدمه ,مختصات سیستم ,BPR خام ,بازسازی تکراری ,تبدیل فوریه ,قضیه بخش مرکزی ,بازسازی فوریه مستقیم ,بازسازی فیلتر
نحوه اجرا و پیاده سازی الگوریتم AODV یا Ad Hoc On-Demand Distance Vector را در شبیه ساز NS-2
نحوه اجرا و پیاده سازی الگوریتم AODV, Ad Hoc OnDemand Distance Vector,شبیه ساز NS2
در مورد معماری و کاربرد و ویژگی های معماری کنونی CUDA
معماری, کاربرد,ویژگی های معماری,CUDA
ترجمه و آنالیز آنالیز مقاله اول یافتن مسیر بهینه بدون خطا در شبكه با خرابی گره زیاد
یافتن مسیر بهینه بدون خطا در شبكه با خرابی گره زیاد,Embedding longest faultfree paths onto star graphs,with more vertex faults,Faulttolerant cycle embedding in the hypercube,with more both faulty vertices and faulty edges,تعبیه سیكل تحمل پذیری خطا در فرامكعب با زوج‌هایی از ,گره‌ها و لبه‌های خراب
ترجمه و مقایسه روشهای تحمل‌پذیر خطا برای کشف و ترمیم خطای خوشه بندی شبکه های سنسور بی سیم
کشف خطا, ترمیم خطا,اصلاح مدل خوشه‌بندی مبنی بر حلقه,خوشه مبنی بر حلقه,A Faultrecovery Routing Approach for,Loopbased Clustering WSN,EnergyEfficient FaultTolerant Mechanism for,Clustered Wireless Sensor Networks,FaultTolerant Clustering of Wireless Sensor,Networks
ترجمه مقاله و آنالیز یک مدل تحمل خطا برای سیستم اکتور –سنسور بی سیم
A FaultTolerant Model for Wireless SensorActor System,مدل سیستم ,مدل چندین اکتورچندین سنسور (MAMS) ,عملیات مبتنی بر اشیاء,سنسورهای تحمل خطا,انواع خطاها,تحمل خطای سنسور ها ,اکتور ها,همزمان سازی چندین اکتور
بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و عملکرد فردی
پروپوزال مدیریت مشارکتی ,پروپوزال عملکرد فردی,مدیریت عملکرد,مدیریت مشارکتی,مشارکت کارکنان,پروپوزال آماده مدیریت
پروپوزال شناسایی رابطه بین سلامت سازمانی و هویت یابی سازمانی
پروپوزال مدیریت,پروپوزال آماده,پروپوزال سلامت سازمانی,پروپوزال هویت سازمانی,سلامت سازمانی,هویت سازمانی
تمرین ذخیر سازی کارشناسی ارشد برسی RAID
RAID ,RAID0 ,مزایا و مشخصات ,معایب ,RAID1 ,RAID2 ,كد همینگ ,RAID3 ,RAID4 ,RAID5 ,RAID6 ,RAID7 ,RAID10 ,RAID53
صفحه قبل 1 ... 8701 8702 8703 8704 8705 8707 8708 8709 8710 ... 9143 صفحه بعد